Site Policy

Navštívením stránek www.gympl.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a že podle nich budete postupovat.

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.gympl.cz je Mgr. jakub Císař (dále jen „provozovatel“). Veškerý obsah těchto stránek včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Tyto materiály lze užívat výhradně pro studijní účely. Obsah a jakoukoli část těchto stránek lze uchovávat, upravovat a šířit jen se souhlasem provozovatele a toto užití musí obsahovat odkaz na autorské právo provozovatele.

Odpovědnost a právo úpravy

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na těchto stránkách. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či věcnou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů ze stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky a informace na nich uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.

Odkazy na další stránky

Kliknutím na některé odkazy lze opustit tyto stránky. Stránky jiných subjektů, na něž odkazují stránky provozovatele, nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tudíž neodpovídá za jejich obsah či vzhled.

Last modified: Monday, 25 May 2015, 8:42 PM